Category: Banking

EMI ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਘਰ ਚਾਕਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹੈ ਇਹ ਬੈਂਕ

ਕਿਸਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਾਈ AI ਮੁੰਬਈ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ…